REGIONALNA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"TWIERDZA NYSA"
 

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Odznaka została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie. Celem odznaki jest zapoznanie turystów z obiektami fortyfikacyjnymi Twierdzy Nysa.
   

 2. Odznaka jest jednostopniowa.
   
 1. Do przyznania odznaki, należy zwiedzić obiekty, wymienionych w Załączniku do odznaki


   
 2. Czas zdobywania odznak na poszczególne stopnie jest nieograniczony.

   
 3. Potwierdzenia terenowe w postaci pieczęci i zdjęć (z osobą ubiegającej się o odznakę) z obiektu, potwierdzenia kadry programowej należy gromadzić w dowolnie opracowanej formie Kronice Odznaki.


   
 4. Na pierwszej stronie Kroniki, należy zamieścić dane osobowe i adres zamieszkania osoby ubiegającej się o odznakę.
   
 5. Weryfikacje odznak prowadzi Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   
 6. Kroniki Odznak do weryfikacji należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22 - 109 CHEŁM -6
   
 7. Zweryfikowaną Kronikę Odznaki wraz z odznaką, weryfikator prześle na adres zainteresowanego, przesyłką pocztową za pobraniem. Nie ma potrzeby przesyłania zwrotnych kopert i znaczków pocztowych.
   
 8. O odznakę mogą ubiegać się turyści uprawiający różne formy turystyki kwalifikowanej.
   
 9. Obiekty proponowane do zwiedzania, są wymienione w Załączniku do regulaminu.
   

 10. Autorzy odznaki zastrzegają sobie interpretację regulaminu odznaki.
   

Odznaka została wprowadzona w życie Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie,  nr 2/2012 z dnia 16.02.2012 r. i obowiązuje z dniem podpisania.
 


Załącznik do Regulaminu Odznaki Krajoznawczej PTTK "TWIERDZA NYSA"

 1. Bastion św. Jadwigi – pomiędzy ul. Piastowską, Wincentego Pola i Armii Krajowej,

 2. Fort Wodny – Park Miejski,

 3. Reduta Kapucyńska – ul. Szlaki Chrobrego,

 4. Obwałowania Jerozolimskie zewnętrzne – linia biegnie od zach. przeciwstraży Fortu Prusy , wzdłuż ul. Otmuchowskiej,

 5. Reduta Kardynalska – ul. Wyspiańskiego,

 6. Obwałowania Jerozolimskie wewnętrzne – linia obrony biegnie od Reduty Jerozolimskiej (ul. Ujejskiego/ul. Mieczysława I) do rzeki przy górnej śluzie,

 7. Fort Prusy – dojście i dojazd od ul. Obrońców Tobruku,

 8. Obwałowania Kolejowe -od ul. Mazowieckiej, pomiędzy ul. Bolesława Śmiałego i Jagiełły do ul. Jagiellońskiej,

 9. Fort I – ul. Orlą Lwowskich,

 10. Obwałowania Wysokie – okolice ul. Słowiańskiej,

 11. Fort II – wysunięty na północ, około 550 m od Bastionu Kaplicznego- wchodzącego w skład Obwarowań Wysokich,

 12. Pozostałości przeciwstraży kleszczowych – od ul. Jagiellońskiej, pomiędzy ul. Mickiewicza i Żwirki i Wigury, do Parku Miejskiego,

 13. Fort III – ul. Nowowiejska, ok. 300m na płd - wsch. od Obwałowań Kolejowych,

 14. Flesza Nowa – ul. Powstańców Śląskich , na terenie Parku Miejskiego.